:

:

TV Most

Foto: EPA / EFE

clock

Mart 14, 2023   16:44

0

92

EK usvojila strateški okvir za integrisano upravljanje granicama Unije

Evropska komisija  je usvojila strateški okvir za evropsko integrisano upravljanje granicom za pet godina i preporuku državama članicama o međusobnom priznavanju odluka o povratku i ubrzanom povratku u migracijama. 

Komisija je saopštila da strategija obezbeđuje koordinisan okvir za nacionalne organe koji upravljaju granicom, kao i za više od 120.000 službenika državnih graničnih organa i Fronteksa. 

Ključni prioriteti Strategije imaju 15 osnovnih komponenti, kao što su kontrola granica, podržana kroz široku IT i međuagencijsku saradnju radi poboljšanja upravljanja migracijama i spremnosti za krizne situacije. 

Traganje i spasavanje je, kaže EK, „ključna komponenta evropskog integrisanog upravljanja granicom a kao prioritet, potreba za koordinacijom je prioritet između država zastave i obalnih država, kao i potreba da se razviju najbolje prakse za blagovremenu i potpunu razmenu informacija“.

I zajednički sistem EU za povratak je deo strategije. Komisija najavljuje bolju koordinaciju između nacionalnih vlasti i evropskih agencija, kao i Fronteksa za sve faze procesa povratka. 

EK podvlači da „treba intenzivirati saradnju sa trećim zemljama kako bi se doprinelo izgradnji operativnih kapaciteta trećih zemalja u oblastima granične kontrole, analize rizika, povratka i readmisije i borbe protiv krijumčarenja". 

,,U tom pogledu, istočnom i južnom susedstvu biće dat poseban fokus, pored trećih zemalja iz kojih i kroz koje vode glavni migracioni putevi ka EU. Ovo doprinosi razvoju uzajamnih i sveobuhvatnih migracionih partnerstava sa zemljama porekla i tranzita", objašnjava Komisija.

Suočena sa kritikama da agencije EU i zemlje članice ne poštuju ljudska prava migranata, Komisija podvlači da se „zaštita granica EU mora vršiti uz puno poštovanje osnovnih prava“.

,,Akcije EU i nacionalnih aktera treba da se sprovode u potpunoj saglasnosti sa pravom EU, uključujući Povelju o osnovnim pravima EU i međunarodnim pravom,  kroz efikasne mehanizme praćenja“, navodi EK.

Zatim, strateški okvir naglašava da treba pojačati saradnju na međusobnom priznavanju odluka o povratku i ubrzavanju povratka. 

To treba da ima „odvraćajući efekat na nesigurnu i neregularnu migraciju, pomažući u sprečavanju eksploatacije migranata razbijanjem poslovnog modela kriminalnih krijumčarskih mreža i promovisanjem bezbednih legalnih puteva“, kaže EK u saopštenju.

Komisija savetuje država članicama da podstiču dobrovoljni povratak. 

,,Neophodno je obezbediti informacije o povratku u ranoj fazi procesa, uključujući i tokom procesa azila. Države članice treba da uspostave savetodavne strukture za povratak i reintegraciju kako bi promovisale dobrovoljni povratak. Za državljane trećih zemalja, koji su uključeni u ove programe, dobrovoljni povratak se može podstaći tako što se ne izdaju zabrane ulaska“, saopštila je Evropska komisija.

Izvor: T a n j u g ; foto: EPA / EFE

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva