:

:

TV Most

clock

Januar 26, 2015   12:05

0

123

Gašić: Cilj racionalno raspolaganje imovinom

Obrazlažući izmene Zakona u Skupštini Srbije, Gašić je rekao da je cilj izmena Zakona o odbrani da se otklone uočeni nedostaci i reše pravni problem u obezbđivanju funkcionisanja sistema odbrane.

Prema njegovim rečima, u delatnostima logističke podrške Vojske Srbije predviđena je mogućnost da određene vojne ustanove steknu status pravnog lica.

"One bi radile za potrebe sistema odbrane i vojske, a u delu slobodnih kapaciteta poslovale na tržištu, time bi značajno rasteretile troškove budžeta", naveo je ministar odbrane.

Dodao je da je predložena efikasna zaštima imovinskih interesa države kada je reč o racionalnijem korišćenju i raspolaganju vojnom imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije.

"Predviđena je i zaštita imovinskih interesa kada je reč o bezbednosti u posebnom vojnom režimu tako što se predlaže organizovanje Vojnog pravobranilaštva u sastavu ministarstva odbrane za poslove koje je do sada obavljala Direkcija za imovinsko pravne poslove na osnovu rešenja javnog pravobranioca. Na taj način izbegavaju se dodatni troškovi za obrazovanje posebnih organa", istakao je Gašić.

Predlogom zakona, kako je rekao, precizinije se uređuje organizacija i sastav Vojske Srbije i način pripremanja i donošenja akta o organizaciji na stretgijskom, operativnom i taktičkom nivou komandovanja kao što je utvrđeno u stretegiji odbrane Srbije.

"Predlaže se vraćanje naziva ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana i preciznije se uređuju specifičnosti vojne službe koje obuhvataju letačku, padobransku i ronilačku službu", rekao je Gašić.

Izmene zakona o Vojsci Srbije preciznije se uređuje nadležnosti Generalštaba u komandovanju i rukovođenju Vojske Srbije, tako da obuhvataju i raspoređivanje oficira u Vojsci Srbije do čina kapetana, podoficira i profesionalnih vojnika.

Uređuje se i vođenje posebne evidencije o pripadnicima Vojske, njen sadržaj, način zaštite podataka o vojnim licima, a sve u skladu sa prirodom vojne službe.

"Poboljšavamo i rešenja koja se odnose na uslove za prijem u profesionalnu vojnu službu koji, pored zdravstvene spospobnosti, zahtevaju posebnu proveru psihofizičke spospobnosti. Izjednačavamo godine života za prijem u profesionalnu vojnu službu na određeno i neodređeno vreme, koje će kod oficira biti 40, a kod podoficira 35 godina", rekao je Gašić.

Ministar odbrane je naveo i da, ukoliko predlozi budu usvojeni, oni koji provedu devet godina kao profesionalni vojnici moći će bez konkursa da budu primljeni u oružane snage, kao civilna lica, ukoliko za to bude potrebe.

Izvor: Tanjug

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva