:

:

TV Most

clock

Novembar 10, 2015   12:05

0

116

JP uglavnom kršila propise javnih nabavki

JP "Zavod za udžbenike" pokrenulo je postupke javnih nabavki procenjene vrednosti od 17.500.000 dinara, za koje nije ispunilo sve odredbe Zakona o javnim nabavkama, navodi se u Izveštaju o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja tog preduzeća za 2014. godinu.

Preduzeće je izvršilo nabavke dobara i usluga u ukupnoj vrednosti 36.209.000 dinara, bez sprovedenog postupka javne nabavke, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primene Zakona o javnim nabavkama, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI).

Kako se navodi, preduzeće je gubitak po finansijskim izveštajima za 2013. godinu pokrilo iz neraspoređene dobiti ranijih godina, u iznosu od 233.027.000 dinara, po odluci Nadzornog odbora, ali bez saglasnosti osnivača, što nije u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Statutom preduzeća.

Preduzeće je u toku 2013. i 2014. godine isplatilo svim zaposlenima, u neto iznosu od po 60.000 dinara, ukupno 17.775.000 dinara, na ime bruto solidarne pomoći, koja se smatra zaradom, jer solidarna pomoć nije utvrđena Pravilnikom o solidarnoj pomoći i ugovorom o radu.

Preduzeću je Ministarstvo prosvete uplatilo na tekući račun iznos od 208.185.000 dinara 25.12.2007.godine po projektu koji se finansira iz NIP-a namenski za nabavku đačkih stolova i stolica za osnovno i srednje obrazovanje.

Javna nabavka nije sprovedena, a preduzeće je uplaćena sredstva u periodu od 2008-2014. godine oročavalo kod poslovne banke.

U toku revizije poslata je konfirmacija Ministarstvu prosvete koje je 14.06.2015. godine potvrdilo potraživanje od preduzeća i uputilo zahtev za povraćaj prenetih sredstava.

DRI je objavila i najznačajnije nepravilnosti u reviziji pravilnosti poslovanja Javnog preduzeca "Beogradska tvrđava", Beograd za 2014. godinu u kome se navodi da su preduzeću preneta sredstva od strane Ministarstva kulture u 2007. godini, u iznosu od 21.996.000 dinara, sa namenom finansiranja projekta video nadzora nad arheološkim lokalitetima od izuzetnog značaja i elektronsko povezivanje lokaliteta.

U postupku revizije DRI nije dobila na uvid projekat, a radnje koje je preduzeće sprovodilo bez projekta nisu u potpunosti realizovane i DRI se nije uverila da je elektronsko povezivanje arheoloških lokaliteta izvršeno, da je u funkciji ili da je bilo u funkciji, i da je preduzeće preduzimalo mere za realizaciju elektronskog povezivanja lokaliteta i utvrđivalo činjenično stanje na arheološkim nalazištima.

Od ukupno doznačenih sredstava u iznosu od 21.996.000 dinara od strane Ministarstva kulture, preduzeće je realizovalo ukupno 19.700.000 dinara, a neutrošena sredstva u iznosu od 2.296.000 dinara nije vratilo u budžet Republike Srbije.

Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Javnog komunalnog preduzeca "Tržnica", Novi Sad za 2014. godinu pokazalo je da je preduzeće bez postupka javne nabavke zaključilo ugovore u vrednosti od 7.726.000 dinara, dok je za javne nabavke u vrednosti od ukupno 23.299.000 dinara, u konkursnoj dokumentaciji postavilo diskriminatorske uslove.

Osnovni (državni) kapital preduzeća u poslovnim knjigama na dan 31.12.2014. godine iznosi 444.632.000 dinara (sastoji se iz povećanja kapitala iz dobiti, rezervi i po osnovu revalorizacije), dok kod Agencije za privredne registre upisani i uplaćeni kapital preduzeća iznosi 9.522.000 dinara.

Državna revizorska institucija je revizijom poslovanja Javno komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac utvrdila da je to preduzeće tokom 2014. godine izvršilo nabavku dobara, usluga i radova u ukupnom iznosu od 8.062.000 dinara bez sprovođenja postupka javnih nabavki.

Navodi se i da je preduzeće u periodu od 2011. do 2014. iz sredstava grada Kruševca vršilo izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u ukupnom iznosu od 30.931.000 dinara.

Izgrađena vodovodna i kanalizaciona mreža za navedeni iznos nije evidentirana u poslovnim knjigama preduzeća.

Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Novi Sad je u prošloj godini, suprotno Zakonu o javnim nabavkama izvršilo nabavku dobara, radova i usluga u iznosu od 21.581.000 dinara, bez sprovođenja postupka javnih nabavki.

Navodi se i da je preduzeće zaključilo ugovore u iznosu od 85.476.000 dinara, nakon sprovedenog postupka javnih nabavki, u kojem su postavljeni diskriminatrorski uslovi, kojima se sužava konkurencija i nisu u logičkoj vezi sa predmetnim javnim nabavkama.

Izvor: Tanjug

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva