:

:

TV Most

clock

Februar 16, 2015   12:05

0

112

Ministarstvo rada: U toku je kontrola preduzeća

Akcija je počela krajem januara i trajaće do kraja februara, a samo tokom prve dve sedmice, inspekcijskim nadzorom je obuhvaćeno 149 privrednih subjekata koji zapošljavaju ukupno 46.455 osoba, od kojih je 631 osoba sa invaliditetom.

Posebna pažnja inspektora je usmerena na radno-pravni status zaposlenih osoba sa invaliditetom i primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu, kada su u pitanju osobe sa invaliditetom - pristupačnost radnog mesta - vrata, prolazi, stepeništa, pomoćne prostorije i drugo...

Cilj inspekcijskih nadzora je, kažu u tom resoru, preventivnog karaktera, kako bi se sagledalo stanje u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu osoba sa invaliditetom.

Utvrđuje se primena mera u oblasti rada i preduzimaju se mere za unapredenje uslova rada, kažu u Inspektoratu za rad resornog ministarstva.

Inspekcijski nadzor podrazumeva i da li poslodavci koji nisu zaposlili osobe sa invaliditetom, a u obavezi su jer imaju više od 20 zaposlenih, plaćaju predviđene penale.

U Centru za zapošljavanje Ministarstva rada navode da je u cilju otklanjanja predrasuda o stvarnim mogućnostima i radnim potencijalima osoba sa invaliditetom, smanjenja broja nezaposlenih osoba sa invaliditetom, a u skladu sa praksom većine evropskih zemalja i u Srbiji je uvedena obaveza zapošljavanja ove kategorije lica na osnovu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Poslodavac koji ima od 20 do 49 zaposlenih dužan je da zasnuje radni odnos sa jednom osobom sa invaliditetom, a onaj koji ima 50 i više zaposlenih najmanje dve osobe sa invaliditetom.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na kraju 2014. godine na evidenciji te službe se nalazilo 20.780 osoba sa invaliditetom, od kojih je 6.981 žena.

Kada su u pitanju mere i programi aktivne politike zapošljavanja njima su na raspolaganju obuke za aktivno traženje posla, treninzi samoefikasnosti, obuke za razvoj preduzetništva, programi stručne prakse, obuke za tržiste rada, obuke na zahtev poslodavaca...

Podaci NSZ pokazali su da se tokom 2014. godine zaposlilo 4.132 osoba sa invaliditetom (od kojih je 1.541 žena), koje su bile na evidenciji te službe.

Takođe, pri NSZ, otvoreni su Centri za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

U tim centrima nezaposlene osobe sa invaliditetom i poslodavci na jednom mestu mogu dobiti informacije o merama i programima profesionalne rehabilitacije i finansijskim podsticajima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Ove godine za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom planirano je 500 miliona dinara, kao i da tim sredstvima bude obihvaćeno 7.210 osoba sa invaliditetom.

Reč je o sredsvima Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Predviđen je i iznos od 750 miliona dinara za subvenciju zarada za zaposlene osobe sa invaliditetom i stručna lica, refundaciju troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla, za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta.

Pre stupanja na snagu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom na godišnjem nivou zapošljavano je od 200 do 250 osoba sa invaliditetom.

U NSZ navode da danas, zapošljavanje osoba sa invaliditetom ne predstavlja samo primer društveno odgovornog ponašanja, već je reč o stečenom poverenju poslodavaca iz pozitivnih iskustava koje imaju u zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Primer dobre prakse u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom bi mogle da budu Slovenija i Austrija, koje su to pitanje ozbiljno rešile, kažu u NSZ.

Kada je reč o pozitivnim primerima, predstavnici ministarstva navode Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaldiitetom "STIL" iz Zrenjanina koje ukupno zapošljava 85 radnika, od kojih je 61 osoba sa invaliditetom.

Preduzeće se bavi proizvodnjom odeće i obuće za zaštitu na radu, predmeta za zaštitu za varioce, izrada sitne kožne galanterije.

Izvor: Tanjug

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva

the unique purchase benefit is probably the features of best replica rolex.

fake uhren for sale success will be incredible.

where to find good sex dolls?