:

:

TV Most

clock

Maj 28, 2019   18:34

0

79

NBS prati primenu zakona o konverziji

Narodna banka Srbije savetuje klijente da primedbe na ugovore o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarcima pokušaju da reše najpre u komunikaciji s bankom, a povodom učestalih obraćanja centralnoj banci korisnika kredita koji se žale na pojedine odredbe ugovora o konverziji dobijene od banaka.

"Zakonom o konverziji, koji je lex specialis, propisano je da nadzor nad primenom tog zakona vrši NBS, u skladu sa Zakonom o bankama, u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga", navodi se u saopštenju centralne banke.

Na osnovu Zakona o bankama, ako NBS utvrdi nepravilnosti, objašnjava se dalje, može bankama da naloži otklanjanje tih nepravilnosti prema svim korisnicima, za razliku od postupka po pritužbi.

Iz NBS podsećaju da je Zakonom o konverziji obuhvaćeno više od 17.000 korisnika i 15 banaka.

Ističu da NBS aktivno prati postupanje banaka i da će svakako sprovesti kontrolne postupke, proveriti postupanje banaka, i ako utvrdi određene nepravilnosti, uključujući i one koje su materijalnog karaktera, naložiti njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji.

"Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija na spor koji se već vodi između korisnika i banke - ovo dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje u tom smislu same stranke iznesu pred sudom", navodi se i saopštenju.

S tim u vezi, kakao se naglašava, odlučujući o sudbini parničnog postupka sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija.

"Imajući navedeno u vidu Narodna banka Srbije ne može da ulazi u sudsku nadležnost te da utvrđuje posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku.

Savetujemo svim korisnicima da ako imaju određenih nedoumica ili primedaba u vezi s konkretnim odredbama tog predloga najpre kontaktiraju banku i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja", poručila je NBS.

Izvor: Танјуг

NBSšvajcarski franakZakon o konverziji
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva