:

:

TV Most

clock

Jul 01, 2022   16:51

0

109

Opština Severna Mitrovica uputila Javni poziv za finansiranje projekata

Opština Severna Mitrovica je raspisala Javni poziv za ponudu javne finansijske podrške projektima NVO, individualnim socijalnim slučajevima, stipendistima i malim i srednjim preduzećima.

Opština Severna Mitrovica na osnovu člana 15. br.03/L-40 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 17, Zakona br.03/L 48 o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, člana 36 finansijskog pravila MF br. 01/2013, člana 4, stav 1,2 i 3 Uredbe MF br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama javnog finansiranja NVO, člana 2, člana 4 i člana 22 Opštinske uredbe 01 br.prot. 222/031 od 05.11.2019.god. o dodeli subvencija, u skladu sa odlukom Skupštine opštine Severna Mitrovica donetoj na 4. redovnoj sednici, održanoj 05.05.2022. god., br. 01/69/031 od dana 12.05.2022god., raspisuje 

                                                                        J A V N I P O Z I V 

ZA PONUDU JAVNE FINANSIJSKE PODRŠKE PROJEKTIMA/PROGRAMIMA NVO, INDIVIDUALNIM SOCIJALNIM SLUČAJEVIMA, STIPENDISTIMA I PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZĆIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEVERNA MITROVICA , KATEGORIJA SUBVENCIJA

Sredstva po ovom javnom pozivu dodeljuju se nevladinim organizacijama, malim i srednjim preduzećima sa teritorija opštine Severna Mitrovica u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku finansiranja iz Budžeta opštine Severna Mitrovica.

Sredstva namenjena nevladinim organizacijama ne mogu se koristiti za redovno finansiranje rada nevladinih organizacija, već isključivo za finansiranje određenih projekata. Ukupan iznos sredstava namenjenih za finansiranje projekata nevladinih organizacija, malih i srednjih preduzeća iz budžeta po ovom javnom pozivu iznosi od 2000 do 5.000 evra.

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije, odnosno udruženja građana, mala i srednja preduzeća koja su registrovana na teritoriji opštine Severna Mitrovica. Nevladina organizacija možeu čestvovati na konkuru sa jednim projektom u okviru ovog poziva i projekat mora biti otpočet i završen do isteka budžetske godine.

Konkursn adokumentacija obavezno sadrži:

• Predlog projekta

• Budžet projekta

• Statut NVO

• Certifikat o registraciji NVO

• Fiskalnibroj NVO

• CV  menadžer aprojekta i ključnih saradnika na projektu

• Lična kartao vlašćenog predstavnika NVO

• Pismo potvrde

• Poreska potvrda/ATK/ ne starija od 90 dana

• Žiro-račun NVO  / potvrda iz banke da je žiro račun NVO aktivan 

• Izveštaj o godišnjoj deklaraciji za prethodne dve godine 

Prijave za NVO se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Severna Mitrovica, ul. Nemanjina bb  (sa naznakom: „Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija“) predajom u kancelariji br. 5 službeniku za prijem projekata po javnom konkursu.

Dodatna objašnjenja i uputstva se mogu dobiti u prostorijama opštinske uprave Severna Mitrovica u periodu od 09-15 časova.

Javni poziv je otvoren danom objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Severna Mitrovica, na veb stranici opštine ili putem medija.

Javni poziv je otvoren 01.07.2022 god. u narednih 15 radnih dana. Dokumentacija se može dostaviti zaključno sa 21. 07. do 15 časova. 

Nakon prijema dokumentacije komisija će postupati po regulativama i zakonima koji su na snazi.

Izvor: Opština Severna Mitrovica, Saopštenje

Opština Severna MitrovicaJavni poziv
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva