:

:

TV Most

clock

Septembar 18, 2019   16:01

0

71

Poslanici o ugovorima između Srbije i Evropske investicione banke

Poslanici skupštine Srbije nastavili su 18. vanredno zasedanje načelnom raspravom na drugu tačku dnevnog reda - Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora između Srbije i Evropske investicione banke. 

U obrazloženju te tačke dnevnog reda navodi se da odredbu člana 2 treba razumeti tako da se zakon primenjuje i na sve finansijske ugovore koje je Evropska investiciona banka (EIB), kao zajmodavac, zaključila sa pravnim subjektima sa sedištem u Srbiji, kao zajmoprimcima, koji imaju svojstvo naručioca u smislu Zakona o javnim nabavkama.

Za predstavnika skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na sednici određen je predsednik Odbora Đorđe Komlenski. 

Današnje zasedanje proteklo je u raspravi o Predlogu autentičnog tumačenja člana 2. Zakona koji reguliše finansijske ugovore između Srbije i EIB, a kojim se u stvari obezbeđuje postepenost po žalbama u postupcima javnih nabavki iz nadležnost Republičke komisije.

"Izmene i dopune zakona kojima su ugovori potvrđeni doneti su kako bi se obezbedila postepenost u ovim postupcima i nadležnost Republičke komisije", rekao je Komlenski dodajući da EIB ne postupa u drugom stepenu po žalbama zainteresovanih strana.

Komlenski je rekao da obezbeđivanje uslova za dvostepenost u odlučivanju može da obezbedi apsolutnu sigurnost, zakonitost i kontrolu postupka koji se sprovodi i u slučajevima kada zajmoprimci, kao što su javna preduzeća, ne mogu da podnesu pravni lek.

Kako je naveo, u praksi su se javili problemi u primeni prvobitnih ugovora, kada su u pitanju krediti zaključeni sa Evropskom investicionom bakom, jer uzimanje kredita je isključivalo nadležnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

"Ta Komisija odbacivala je prigovore i onemogućila dvostepenost u odlučivanju kada su u pitanju interesi korisnika ovih sredstava", kazao je Komlenski dodajući da se Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki oglašavala nenadležnom kada su u pitanju zajmovi koje je zaključila EIB sa korisnicima, osim kada je zajmoprimac Republika Srbija.

Komlenski je kazao da je predlog za pokretanje inicijative podnet od ovlašćenog predlagača Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastructure, a na inicijativu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA.

Poslanica SDPS-a Slavica Živković navela je da su EIB i Srbija zaključile niz finansijskih ugovora, ali da je kod nekih došlo do problema u sprovođenju u okviru domaćeg zakonodavstva i kao primere navela Klinički centar A iz 2006., kao i Kliničke centar B iz 2008., Koridor 10 iz 2010.

"U toku primene ovih ugovora, javio se problem nadležnosti u drugom stepenu po zahtevima zainteresovanih strana u postupcima javnih nabavki", kazala je Živković.

Autentičnim tumačenjem, kako je navela Živković, biće obuhvaćeni i ugovori koje je EIB sklopila sa privrednim subjektima, što je do sada bio slučaj samo sa ugovorima između EIB-a i Srbije.

Poslanik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić kazao je da su ugovori koji su potpisivani sa EIB od 2006. do 2017. godine, na neki način stopirani u realizaciji od strane te međunarodne finansijske institucije zbog toga što "EIB opominje Vladu Srbije da pre svega mora da poštuje domaće zakonodavstvo".

Kada je u pitanju žalbeni postupak u procesu javnih nabavki, kako je naveo Mirčić, pojavio se problem praktične prirode gde je EIB trebala da odlučuje po pitanju žalbi učesnika u procesu javnih nabavki.

"EIB je kazala da domaće zakonodavstvo predviđa da je Komisija za sprovođenje javnih nabavki prvostepeni organ po pitanju žalbi. Komisija je u skladu sa klasičnim tumačenjem rekla - jeste, to je tačno, ali samo kada je potpisnik ugovora i korisnik sredstava Republika Srbija", naveo je Mirčić.

Dodao je, mađutim, da je EIB ipak rekla da mora postojati prvostepeni organ u postupku žalbi, a da je taj organ upravo Komisija za sprovođenje javnih nabavki.

Poslanica SNS Aleksandra Tomić navela je da će se autentičnim tumačenjem "otkočiti" problemi u realizaciji projekata koje finansira EIB.

Poslanik SRS-a Nemanja Šarović naveo je da EU pored mnogo negativnog što radi za Srbiju ponekad učini i nešto dobro, kao što je sada slučaj.

"EU vas praktično tera da primenjujete postupke javne nabavke, pa da, ako već hoćete nešto da muljate, da onda morate malo da se potrudite oko toga i makar formalno omogućite da ukoliko neko od ponuđača nije zadovoljan i smatra da je oštećen prilikom neke javne nabavke, da on ima mogućnost da se nekome žali", kazao je Šarović.

Poslanik Socijalističke partije Srbije Neđo Jovanović kazao je da je kroz autentično tumačenje potvrđeno da se odredba člana 2 mora primenjivati na sve one na koje se ugovori odnose, a to nije samo Republika Srbija, već svi pravni subjekti koji učestvuju u postupcima javnih nabavki.

"Uspostavlja se jedan sistem pravne sigurnosti, jednakosti pred zakonom i ono što je najvažnije, postojanje pravva na pravni lek, a samim tim ukoliko postoji pravni lek ili pravno sredstvo, automatski mora da postoji i onaj koji odlučuje o tom pravnom leku i sredstvu, a to je komisija za zaštitu prava", kazao je Jovanović.

Poslanici Skupštine Srbije sutra će od 10.00 časova nastaviti 18. vanredno zasedanje raspravom o amandmanima na Predlog o izmenama zakona o visokom obrazovanju.

Izvor: Танјуг

Skupština SrbijeInvesticiona banka
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva