:

:

TV Most

Foto: parlament.gov.rs

clock

Jul 15, 2019   10:22

0

109

Skupština Srbije usvojila izveštaje Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja

Skupština Srbije usvojila je danas izveštaj Zaštitnika građana za 2018. godinu sa predlogom zaključka za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018.godinu.

 

Pašalić je ranije kazao da se u toku izveštajne godine Zaštitniku građana obratilo preko 9.000 građana, a primljeno je skoro 3.400 pritužbi u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava.

On je dodao da je u toku 2018.godine Zaštitnik građana uputio 297 preporuka organima uprave. 

Od ukupnog broja upućenih preporuka najveći broj 144 odnosi se na rodnu ravnopravnost. Najveći broj protužbi građana u 2018.godini odnosio se na rad predstavnika izvršne vlasti, posebno ministarstava, oko 20 odsto svih pritužbi.

Prema njegovim rečima, broj pritužbi koje se odnose na rad jedinica lokalne samouprave iznosi oko 13 odsto od ukupnog broja.

Građani su se prituživali i na rad pravosudnih organa, 11 odsto svih pritužbi. 

U najvećem broju građani su se prituživali na kršenje prava u oblasti dobre uprave, te ekonomsko-imovine i socijalne sfere, dodao je Pašalić.

Pašalić je podvukao da pritužbe govore o egzistencijalnim problemima i nezaposlenosti, ali i o neefikasnoj državnoj upravi “koja ćuti kada treba da postupi u korist građana”.

U radu organa uprave učestalo dolazi do povrede ili uskraćivanja prava građana, kao i ponavljanje istih ili sličinih problema u radu, rekao je Pašalić.

S druge strane, Zaštitnik građana beleži i intenzivnije aktivnosti Vlade Srbije na modernizaciji rada državne uprave kroz razvoj i primene različitih elektronskih servisa.

“Napredak se ogleda u ozbiljnom pristupu i učestalijim aktivnostima usmerenim ka usavršavanju kadrova iz oblasti dobre uprave”, rekao je Pašalić.

Skupština Srbije usvojila je danas izveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za 2018.godinu, u kojima se ocenjuje da je prošla godina bila godina sa najviše izazova za rad Poverenika za informacije od javnog značaja.

Izveštaj za 2018. godinu ujedno obeležava poslednju godinu mandata prvog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljuba Šabića, koji je okončan 22. decembra 2018. godine.

Poverenik je imao u radu ukupno 17.700 predmeta, od čega je 13.591 predmet primio 2018. godine i u kojoj je okončao postupak u 14.388 predmeta.

Od navedenih 14.388 predmeta, okončan je postupak u 5.562 predmeta iz oblasti pristupa informacijama, 7.616 iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i 1.210 predmeta koji su se odnosila na obe oblasti.

Poverenik se u 2018. godini u najvećoj meri bavio rešavanjem žalbi zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, vršenjem nadzora nad obradom podataka o ličnosti i davanjem stručnih mišljenja u vezi sa donošenjem i izmenom propisa ili njihovom primenom.

Stanje u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja u 2018. godini, po oceni Poverenika, se ne može okarakterisati kao zadovoljavajuće.

U oblasti slobode pristupa informacijama, Poverenik je u 2018. godini imao u radu 8.437 predmeta u vezi sa zaštitom i unapređenjem prava. 

Najčešće tražene informacije povodom kojih su izjavljene žalbe su informacije u vezi sa postupanjem organa vlasti, informacije o trošenju sredstava iz javnih izvora i informacije u vezi rada sudova i tužilaštava.

Izvor: T a n j u g

Skupština SrbijeIzveštaj Zaštitnika građanaPoverenik za informacije od javnog značaja
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva