:

:

TV Most

clock

Januar 19, 2022   11:52

0

41

Srbijagas uzima kredit od 200 miliona evra za likvidnost i uvoz gasa

Država će dati garancije za kredit Srbijagasu od 200 miliona evra koji će biti uzet od šest banaka, navodi se u predlogu zakona koji je u skupštinskoj proceduri.

Srbijagas će se radi obezbeđivanja tekuće likvidnosti i izmirenja obaveza za uvoz gasa zadužiti kod Banke Inteza, Rajfajzena, Komercijalne, Sberbanke, OTP i NLB banke.

Postupak za nabavku finansijskih usluga - kredita sproveo je Srbijagas, a banke će novac pozajmiti po kamatnoj stopi koja iznosi tromesečni EURIBOR uvećan za fiksnu maržu u rasponu od 1,35 procenata do 1,82 odsto godišnje.

Period trajanja kredita je dve odnosno tri godine, uključujući period počeka u trajanju od tri meseca.

Srbija preuzima obavezu da neopozivo, bezuslovno, bez prigovora i na prvi poziv garantuje, da će izmiriti dug Srbijagasa prema ovim bankama ukoliko državna kompanija to propusti.

Zakonom je definisano da sredstva obezbeđena ovim kreditima Srbijagas ima držati na posebnom namenskom računu kod NBS.

Taj novac će biti korišćen za plaćanje obaveza Srbijagasa samo uz saglasnost ministra finansija.

Navodi se da se u budžetu za 2022. godinu navodi da vlada može da odluči o pokretanju postupka za davanje kreditnih garancija " radi očuvanja finansijske stabilnosti, sprečavanja nastupanja ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život ili zdravlje ljudi ili da prouzrokuju štetu većih razmera, u iznosu do 24.000.000.000 dinara".

Dodaje se da je zbog prekida u snabdevanju gasom zbog havarije u novembru u Bugarskoj Srbijagas uvezao interventne količine gasa iz Mađarske i tako obezbedio siguran rad sistema za sve potrošače.

Dodaje se da je Srbijagas i u toku decembra angažovao značajan iznos sopstvenih sredstava za uvoz interventnih količina prirodnog gasa.

Navodi se da je Srbijagas i dalje prinuđen da uvozi dodatne količine prirodnog gasa što direktno utiče na njegovu tekuću likvidnost s obzirom da se radi o kupovini prirodnog gasa po značajno većim nabavnim cenama.

Objašnjeno je i da se uvoz interventnih količina uglavnom plaća avansno te da Srbijagas nije u mogućnosti da iz tekuće likvidnosti obezbedi potrebna sredstva.

Izvor: T a n j u g

Srbijagaskredit
0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva