Vlada usvojila Strategiju za razvoj pravosuđa do 2025.

:

:

TV Most

clock

Jul 10, 2020   15:55

0

14

Vlada usvojila Strategiju za razvoj pravosuđa do 2025.

Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23, koji predstavljaju strateška dokumenta za nastavak reformskih procesa u oblasti vladavine prava, saopštilo je danas Ministarstvo pravde.

 

Nova Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025. godine predstavlja nastavak prethodne Strategije za petogodišnji period i kontinuitet daljeg unapređenja efikasnosti pravosuđa.
Ministarstvo pravde ukazuje da je Strategija izrađena u skladu sa daljim procesom pristupanja Srbije EU, kao i u cilju jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, te ostvarivanja kvalitetne i efikasne zaštite prava i sloboda građana.
Podseća se da je prvi nacrt Strategije Ministarstvo objavilo u januaru 2019. godine, kada je počeo da teče široki konsultativni proces, a krajem juna prošle godine i konačnu verziju, koja je usaglašena sa komentarima sa javne rasprave.
Izrada tog dokumenta tekla je paralelno sa revizijom Akcionog plana za Poglavlje 23, koji je istovremeno i Akcioni plan za sprovođenje mera Strategije.
Čitavom procesu pristupljeno je, kako se navodi, transparentno i inkluzivno, uz visok nivo poštovanja mišljenja i preporuka organizacija civilnog društva, a dokaz za to je da je više od 50 odsto preporuka civilnog društva usvojeno i implementirano.
Ministarstvo pravde ukazuje da su razmotreni svi komentari državnih organa, organizacija civilnog društva, Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, sa kojim su u nekoliko navrata organizovani posebni sastanci, na kojima su razmatrana sva potpoglavlja.
Nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 izmenjen je u skladu sa prihvaćenim predlozima NKEU, uključujući reviziju određenih rokova, navodi Ministarstvo pravde.
Ističe i da je Evropska komisija dala ocenu i mišljenje na revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 i da je taj akt usaglašen sa preporukama Komisije.
Svi komentari su detaljno razmotreni i analizirani, a izveštaj o javnim konsultacijama objavljen je na sajtu Ministarstva pravde.
Ministarstvo podseća da su Akcionim planom usklađene reformske aktivnosti u narednom periodu za preko 40 institucija Republike Srbije.

Izvor: Танјуг

0 Komentara

Postavi komentar

Napiši svoj komentar ovde. Tvoja email adresa neče biti vidljiva