:

:

Rezultati pretrage za: pomoć hotelijerima

  • Novac hotelijerima stiže do kraja nedelje

    Novac hotelijerima stiže do kraja nedelje
    48

    Hotelijeri koji su otvorili namenske dinarske podračune u Upravi za trezor, a ispunili su uslove za dobijanje subvencije od države, novac će dobiti do kraja nedelje, rekao je za današnju Politiku državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević.